CW

Kurt

Andersen

Co-founder


Curriculum Vitae

Kurt Andersen , Asmildklostervej 5, 8800 Viborg

Tlf.: 53 65 55 25, mail: ksa@kuvian.dk

61 år, Gift, 2 børn


Resumé

Jeg har igennem 32 år arbejdet i Danske Andelskassers Bank og Sammenslutningen Danske Andelskasser som er koncernen for selvstændige pengeinstitutter, hvilket har givet mig en stor erfaring i at kunne håndtere arbejdsopgaver på både strategisk, taktisk og operationelt niveau, samt udøvelse af ledelse inden for disse områder i forhold til den valgte vækststrategi.

Nøgleordene i mit hidtidige erhvervsforløb har været IT udvikling/drift, ledelse samt innovation. Det har således været en stor udfordring at deltage i ændringen af profilen for andelskasserne, som igennem de seneste 15 år har gennemgået en kraftig udvikling fra at være lokale pengeinstitutter til at være et det 17. største pengeinstitut i Danmark på SDA koncern niveau, hvor jeg havde ansvaret for SDA´s koncernens IT Strategi/økonomi/budget ansvar med selvstændig regnskab på 70 mio. kroner i 2006.

De første 5 år som selvstændig konsulent har jeg primært arbejdet med Unified Communications for Medianet innovations & Netop Business Solution primært indenfor den finansielle og offentlige sektor, hvor jeg blandet andet har vært projektleder på Nykredits Web-desk løsning og KMD´s Netdialog løsning til Grønlands Hjemmestyre.

I 2007 blev jeg hyret af Siemens IT Solutions an Services til at varetage Site Manager jobbet i Siemens Wind Power, Brande i forbindelse med et nødlidende outsourcing projekt af den interne IT afdeling, hvor opgaven bestod i at genopbygge den interne IT afdeling for Siemens Wind Power med teamledere for udvikling og support, hvor jeg var med til at finde og ansætte disse medarbejdere.

I 2008 har jeg været konsulent for Kring e-business consulting på at udarbejde Amgros IT strategi.I 2009 har jeg været projektleder for Væksthus Midtjyllands nye portal www.rådgiverbørsen.dk

I 2009 Medejer af Itheco Business Solutions A/S om overtager Kring IT Solutions A/S


I 2010 Konsulent job som Office Manager i Medianet International Inc. , hvor jeg har forestået oprydning og afvikling i 2 gamle driftsselskaber.


I 2010 har jeg udført konsulent opgaver for Itheco Business Solutions, primært omkring IT kunder skal vælge at fortsætte med egen IT afdeling, eller outsource IT opgaven til anden leverandør.

I 2011 Konsulent job som direktør i Medianet India Aps  for overtagelse af Medianet kildekode og kunder.

I 2011 – 2013 har jeg været IT projektleder for Specsavers Nordic ( Louis Nielsen) for opbygning af projektmodel og projektværktøj, samt projektressource 3 IP telefoniprojekter og MPLS infrastruktur projekt i Finland.

I 2013 – 2016 har jeg været daglig leder af IT medarbejderne på Aalborg kontoret, og senest Interim Operation Manager med ansvar for opbygning af disaster recovery data center i Aarhus.


I mit hidtidige erhvervsforløb har jeg bl.a. varetaget følgende funktioner:

•Udvikling af SDA ´s eget bogføringssystem

LEC – MDS -Wincor Nixdorf

Salg og implementering af bogføringssystem til Top Danmark Bank

Salg af it løsning (udvikling/drift/ support) til lokale sparekasser

•EDB konvertering / Big bang projekt

Fra Regnecentralen til LEC ( 1978)

Fra LEC til BEC (2001 – 88 lokationer fysisk hardware / 550 medarbejdere)

•Opbygning IT afdeling fra 2 medarbejdere til 16 medarbejdere.

Udviklingsafdeling

Drift / help desk

Call Center for lønservice

•Større ”Projektleder” projekter:

1978 – Konvertering af 35 Andelskasser fra Regnecentralen til LEC

1979-1983 Konvertering af 13 Andelskasser og 19 Sparekasser fra Bankdata, SDC, pen og blæk.

1984-1985 Udvikling af Online af Client/server online system med Wincor Nixdorf

1985-1986 Implementering af Top Danmark Bank både Organisatorisk og IT mæssigt.

1985 - www.sda.dk først på internettet med hjemmeside i den finansielle sektor i Danmark.

1989 - År 2000 projekt – afdække alt fra IT til nødplaner til ”kaffemaskinen” ikke virker.

2000 - IT analyse – SDA fremtidige It strategi, herunder valg af fremtidig bogføringscentral.

2001 - Big bang konvertering af bogføringscentral fra LEC til BEC.

2002-2003 Den Interaktive bank – første ubemandede filial med alt selvbetjeningsudstyr.

2004 - IP telefon - samlet SDA koncern løsning baseret på Siemens HI-Com anlæg.

2004 - ATM med indbetalingsmodul – Pilotprojekt på koncept for kasseløse filialer.

2005 - Digital overvågning – samlet SDA koncern løsning baseret på Milestone.

2006 – ATM container – Mobil pengeautomater til festival – Grøn Koncert festival.

2007 - Nykredit Webdesk løsning.

2008 - Siemens Wind Power – flytning af serverum med et servicevindue på max 8 timer.

2009 - KMD/Grønland Hjemmestyre – Plug and play installation testet i Danmark inden forsendelse

2010 – Afleveringsforretning fra Netop Business Solution til Medianet International INC, alt fra hardware / inventar / medarbejdere mv.

2011 – Varetage direktørposten for Medianet India Aps –udruæ afsluttes 12.09.2011

2011 –2013  It projektleder Specsavers Nordic ( Louis Nielsen) implementering af projektmodel / projektværktøj – Udrulning af IP telefoni projekter i DK – Konvertering af Nordiske HQ fra Exchange Outlook til Google mail / docs som led i strategisk Specsavers valg af Google Mail i koncernen.

2013 – 2016 Daglig leder af IT ansatte og eksterne konsulenter på Aalborg kontoret. Varetaget Interim Operation Manager jobbet siden 01.08.2014.


•Innovationsprojekter:

Pengeinstitutløsning baseret på X21 kommunikation i stedet for traditionelle 3270 løsning.

Pengeinstitutløsning baseret på Microsoft/Windows i stedet for IBM/OS2 løsning.

SDA først af pengeinstitutter i Danmark på internettet med hjemmeside.

Den Interaktive bank – ubemandet filial med alle former for selvbetjeningsudstyr.

Web-desk Nykredit – ”indgangen til fremtidens bank” netmøder med en Nykredit-rådgiver.

Grønlands Borgerservice og Netdialog, KMD  -”kontaktcenterløsning til medarbejderne i Hjemmestyret og Kommunerne”. 

•Personaleledelse af 16 It medarbejdere

Daglig teamledelse/ lederstil ” frihed under ansvar”

Ansvarlig for medarbejderansættelser og afskedigelser

Gennemførelse af medarbejdersamtaler

•Deltagelse i Udvalg

 

1987-2000 Investeringsdata Spar Invest bestyrelse

2000-2005 Dansk IT Midtjylland bestyrelse

2001-2006 BEC Rådgivende udvalg

2006-2010 IT Forum Midtjylland bestyrelse

2004-2005 Koordinationsgruppen for IT-Korridoren under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (udpeget af Viborg kommune til at vurdere ansøgninger til udviklingspulje 90. mio.)

2007-2008 Teknologikaravanen/Forsknings- og Innovationsstyrelsen

2009-2013 –Ejer/Bestyrelsesmedlem Itheco Business Solutions A/S


ANSÆTTELSESSTEDER

1974-2006Danske Andelskassers Bank A/S – Sammenslutningen Danske Andelskasser

IT Chef / IT direktør SDA Interactive (2000-2006)

Organisations og Edb chef (1992-1999)

EDB chef (1987-1992)

EDB konsulent (1981- 1987)

Fuldmægtig (1979-1981)

Bankassistent  (1976 - 1978)

Elev (1974-1976)

2006 - ?Kuvian Holding Aps / Kuvian Consult

Ejer / konsulent


2009 -


2013Itheco Business Solutions A/S

Ejer / konsulent


UDDANNELSE

   

2003-2004SDA´s Lederuddannelse ( Finanssektorens Master i Ledelse)

1982-1983Edb uddannelse i branchens regie ( Den Danske Bankforening )

1977-1983Merkonomkurser  EDB / Regnskab

1977Bankskolen


KURSER

2009Salgs Coachingsforløb,Dimension/HeadtoHead

2003-2005Projektleder- SDA uddannelse, Mercuri

1976-2011IT Leverandør kurser / workshop


FRITIDSINTERESSER

Familien - rejser

Håndbold

Bowling

Spinning